Assar Afzelius

Vilka kommer in? Skolans blinda fläck

Vem får möjlighet att bli journalist? Vilka erfarenheter premieras i antagningen och vad får det för konsekvenser för journalistiken? Assar Afzelius undersöker antagningsprocessen till Skurups Journalistlinje.