Hoppa till innehåll

I otakt med samtiden

    Lokaltidningar har svårt att nå ut till unga läsare. I takt med att andra nyhetskällor blir fler och starkare verkar problematiken växa. 

    Kan den traditionella lokaljournalistiken vända vinden och bli attraktiv för unga läsare eller för man en meningslös kamp? Måste lokaltidningar vara relevanta för en yngre publik och i så fall – varför? Det finns inga självklara svar, men det är angeläget att ställa frågorna. Till journalister, till forskare och inte minst till ungdomarna själva.

    Authors